Skip to main content

Sådan arbejder vi med uddannelseskvalitet

Det er fakultetets politik, at kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne skal ske så tæt på det faglige miljø som mulig. Arbejdet med uddannelsernes kvalitet er derfor forankret i de enkelte studienævn understøttet af studieledere, der ligeledes har en tilknytning til det relevante fagmiljø. herunder sikrer de mange studienævn på fakultetet, at kontakten til de enkelte fagmiljøer - både studerende og undervisere - er tæt. Læs mere om vores kvalitetsorganisation.

På Humaniora har vi udmøntet kvalitetspolitikken i et udmøntningsnotat, som beskriver, hvordan studienævnene skal arbejde med de enkelte indikatorer i kvalitetspolitikken, og hvordan arbejdet skal dokumenteres og følges op.

Det løbende arbejde med uddannelseskvalitet, herunder kvalitetssikring og uddannelsesudvikling dokumenteres i studienævnsreferaterne. Via studienævnsreferaterne dokumenterer studienævnet, at aktiviteterne har været diskuteret, og hvilke tiltag studienævnet har iværksat samt opfølgning disse. Årshjulet for studienævnets arbejde med uddannelseskvalitet sikrer, at studienævnet arbejder systematisk med kvalitetspolitikkens mål og indikatorer, herunder de krævede redegørelser, analyser, undersøgelser, handlingsplaner m.v. Læs mere om vores opfølgning.

Sidst opdateret: 03.09.2019