Skip to main content

Vil du vide mere?

Det Humanistiske Fakultets arbejde med uddannelseskvalitet

På SDU foregår arbejdet med uddannelseskvalitet efter samme høje standard på tværs af alle uddannelser og fakulteter, men med arbejdet med uddannelseskvalitet så tæt forankret på uddannelserne som muligt. Derfor foregår arbejdet med uddannelseskvalitet i praksis under hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende på de enkelte uddannelser og fakulteter. Læs om SDU's arbejde med uddannelseskvalitet.

Vil du vide mere om arbejdet med uddannelseskvalitet på Det Humanistiske Fakultet er du velkommen til at kontakte HUM Uddannelse og kvalitet på hum-uk@sdu.dk.

Sidst opdateret: 13.11.2020