Skip to main content

Undervisning på kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling

På kandidatuddannelsen i Kultur & Formidling fungerer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som ramme for undervisningen i faget Kulturformidlingsprojekt A.

Målene bruges til at tænke på tværs af det smalle og det brede kulturbegreb og tilføje en udadvendt dimension til kulturanalyse, kulturpolitik og kulturformidling blandt andet ved hjælp af begreber som oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign og deltagelse.

Hensigten har samtidig været at bruge arbejdet med verdensmålene som en styrket indsats i forhold til employabilitet på et arbejdsmarked, hvor kulturformidlere kan blive navigatører i både dannelses-, lærings‐ og kompetenceinstitutioner.

Kultur krydser forskellige offentlige forvaltningsområder og kan bruges til at skabe forandringer og styrke kompetencer på mange niveauer i samfundet, i flere sektorer og for både børn, unge og voksne.

En nyuddannet kulturformidler skal være forberedt på at arbejde både i selvstyrede projekter, strategiske indsatser og prioriteringer, og det er denne innovative tilgang til kulturfagligheden, som vi ønsker at udvikle og styrke gennem fokus på FN’s verdensmål.

Effekter af indsatsen

  • Samarbejde med Odense Renovation og planer om at inddrage flere institutioner og innovations-virksomheder i undervisningen i 2019.
  • I 2018 skrev 3 studerende projekter om hhv. affaldssortering på SDU og om ”Skodkampagnen” i Københavns kommune med fokus på nudging, gamification og sociale medier.

Hvem står bag?

Karen Hvidtfeldt, lektor
Institut: Institut for Kulturvidenskaber

Sidst opdateret: 16.03.2020