Skip to main content

Temadag for gymnasielærere

Med udgangspunkt i nyeste forskning afholdes en kursusdag med oplæg, workshops og diskussioner, og deltagerne får adgang til både baggrundsmateriale for lærere og elevorienteret materiale, som kan anvendes i den efterfølgende undervisning. 

Temadagen om ”Climate change – mellem data og fantasiens kraft” er en flerfaglig temadag, der henvender sig til undervisere i engelsk og/eller biologi.
På temadagen præsenteres deltagerne for et aktuelt forskningsarbejde ved Gyldensteen strand på Fyn. I 2014 rev man diger ned og stoppede udpumpningen, og hvad der før var agerjord, blev forvandlet til to vådområder for at agere buffer for havet.

Før og efter oversvømmelsen har biologer fra SDU fulgt områderne for at finde svar på, om det er en klimagevinst at lade landbrugsjord oversvømme, om gendannede vådområder (naturgenopretning) kun er symptombehandling på klimaforandringskonsekvenser, eller om de faktisk kan være med til at hæmme drivhusgasudledning og dermed modvirke global opvarmning.
På temadagen sættes der også fokus på den indflydelse, som de alarmerende rapporter om global opvarmning også har haft på science fiction om katastrofale fremtidsscenarier, og på hvilke måder dystopiske fortællinger, herunder den nye genre kaldet ”cli-fi” (climate fiction), engagerer læsere ved, via fantasiens kraft, at vise den fremtid vi ikke ønsker.  

Effekter af indsatsen
Effekterne af temadagene er, at SDU styrker relationerne til gymnasieskolen, samt at underviserne i gymnasieskolen får nyeste forskningsbaserede viden, som kan give en (endnu større) kvalitet i undervisningen i gymnasieskolerne, særligt i de flerfaglige forløb.

Hvem står bag?

Ph.d. Susan G. Graungaard Petersen, Biologisk Institut,
Lektor Rune Graulund, Institut for Kulturvidenskaber
Chefkonsulent Bodil Ravn Institut for Kulturvidenskaber
Projektleder Caroline Zoffmann Jessen, Det Humanistiske Fakultetssekretariat 

Kontaktperson: Caroline Zoffmann Jessen (czj@sdu.dk) 
Samarbejdspartnere: Tværfakultært samarbejde mellem Humaniora og Naturvidenskab på SDU

Sidst opdateret: 06.09.2019