Skip to main content

Karriereprofilfag i Social og Kulturel Innovation

I valgfaget Social og Kulturel Innovation arbejder de studerende med at udvikle et socialt eller kulturelt tiltag i samarbejde med eksterne aktører fra forskellige sektorer og brancher.
 
Verdensmålene anvendes som udgangspunktet for ideer indenfor sociale og kulturelle innovationer sammen med de studerendes individuelle kompetencer fra studie- og hverdagsliv. I faget lærer de at udarbejde en projektplan for deres tiltag, hvor de beskriver hvordan det kan realiseres – og med hvilke samarbejdspartnere.
 
Der skabes mange spændende og relevante sociale og kulturelle tiltag. I forhold til verdensmålene er der især fokus på sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst, mindre ulighed, bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produktion, samt fred, retfærdighed og stærke institutioner.
 
Effekter af indsatsen
For de studerende betyder faget, at de kan arbejde med at gøre en forskel igennem studiet. De lærer at samarbejde på tværs med relevante aktører, hvis arbejde er koblet til indsatserne i verdensmålene. Med faget får de studerende kendskab til samfundsmæssige udfordringer, og det gør dem kompetente til at bruge erfaringerne med projektarbejde i det kommende arbejdsliv.
 
Hvem står bag?
Tine Lynfort Jensen, lektor
Forskningsgruppe: Organizational Practice and Communication (OPC)
Institut: Institut for Sprog og Kommunikation
 

Sidst opdateret: 17.12.2019