Skip to main content

Fokus på verdensmål i faget Projektledelse

De studerende på tredje semester – Bachelor i Interkulturel Pædagogik og Dansk som Andetsprog – arbejder med verdensmålsprojekter på faget Projektledelse i efterårssemesteret 2019. De studerende samarbejder med Vissenbjerg Skole og Assens kommune om konkrete verdensmålsprojekter, hvor de studerendes opgave er idéudvikling og projektplanlægning. De afslutter med projektfremlæggelser for projektejere i december og eksamination i januar 2020.
 
For yderligere information se følgende artikel i Fyens Amtsavis:

 

Effekter af indsatsen
Projektudvikling af verdensmålsprojekter inden for følgende temaer:
  • Assens Kommunens nye vision
  • Vissenbjerg skoles vision
  • Kultur-event 2020
  • Science-event 2021
  • Matematik (lokal fagudvikling)
  • Professionelt læringsfællesskab naturfagsnetværk  (kommunalt niveau)
 
Hvem står bag?
Gitte Miller Balslev, postdoc
Peter Henrik Raae, lektor
Institut: Institut for kulturvidenskaber

Sidst opdateret: 14.01.2020