Skip to main content

Bæredygtighed som tema i undervisningen i fagene Designkultur og Designkritik og formidling

Kandidatfaget Designkritik og formidling på Designstudier har både i det netop afsluttede forårssemester (FS2019) og i FS2018 haft FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som særligt fokusområde for udviklingen af en kontemporær forståelse af designkritik og formidlingen heraf. Konkret har temaet været udmøntet ved, at én af fagets tre obligatoriske porteføljeopgaver har været stillet som en bunden designkritisk undersøgelse af FN’s verdensmål.
 
Som del af det udvidede fokus på bæredygtighed i Designstudier har jeg endvidere planer om at udbyde et valgfag i bæredygtighed & design i 2020.
 
I det kommende semester (ES2019) skal jeg underviser i BA faget Designkultur for hele årgangen af studerende på 1. semester i Designkultur og Designkultur & Økonomi, og vil her integrere et introducerende fokus på bæredygtighed i forståelsen af designkultur.
 
Effekter af indsatsen
Med et større fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål, håber jeg at kunne bidrage til at klæde vores studerende bedre på til kritisk at kunne analysere, fortolke og formidle design og designkultur som områder, der er med til at skabe en række af de problemer som verdensmålene søger at imødegå. Samtidig håber jeg at kunne gøre dem interesserede i at arbejde med design som et område der ligeledes kan tilvejebringe nye ideer og løsninger som svar på disse udfordringer.

 

Hvem står bag?
Tau Lenskjold, lektor
Forskningsgruppe: Designstudier
Institut: Institut for Design og Kommunikation
 
 

Sidst opdateret: 16.01.2020