Cand.it Case Competition med afsæt i FN's verdensmål

Cand.it. Case Competition er et tværfagligt samarbejde mellem SDU, AU og AAU, hvor FN’s verdensmål danner udgangspunkt for de udvalgte virksomheder og stillede cases.
 
Formålet med Cand.it. Case Competition er at gøre cand.it.-studerende skarpe på deres kompetencer, udvide deres netværk med andre studerende og professionelle og bygge bro til erhvervslivet. Samtidig har Cand.it. Case Competition til formål at stille skarpt på verdensmål, som bliver udvalgt på baggrund af de virksomheder, som vi samarbejder med omkring de stillede cases.
 
Virksomhederne er derfor typisk nogle, som arbejder med verdensmål allerede, og som ønsker et innovativt indspark til nuværende eller kommende emner som de beskæftiger sig aktivt med.
 
I 2018 blev der med udgangspunkt i Verdensmål #3 og #11 blandt andet udviklet dialogværktøjer til angst, nudging-værktøj til cyklister og redskaber til demente. Læs mere her: https://www.cand-it-vest.dk/case-competition/
 
Effekter af indsatsen
Vi forventer følgende effekter at vores tiltag:
Indblik og opmærksomhed på verdensmål på studieretningerne
Udvikling af innovative idéer og tiltag på baggrund af cases
Samarbejde med virksomheder omkring realiseringen af tiltag udviklet til case competition
Vindende projekter: https://www.cand-it-vest.dk/case-competition/og-vinderne-blev/

 

Hvem står bag?
Marianne Ankjær, studieleder
Institut: Institut for Design og Kommunikation
Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet, Afd. Digital design og Informationsvidenskab, Aalborg Universitet, IT-Vest, SDU RIO og Happy 42