Skip to main content

Udvikling af prototyper til ændring af adfærd på SDU

I valgfaget ”Adfærdsdesign – Mennesker er forudsigeligt irrationelle” på bacheloruddannelsen Oplevelses- og Læringsteknologi fik de studerende til opgave at udvikle en række løsninger, der kunne gøre de studerendes adfærd mere bæredygtig.
 
De studerende udviklede en række løsninger – deriblandt nudging ved cigaretskure, nye beholdere til frugt og grønt i kantinen, og skilte som skal få studerende til ikke at smide affald i toilettet. Der var også klassiske adfærdsløsninger med affaldssortering og adfærdsdesign. Faget var bygget op om verdensmålene, og de studerende byggede deres adfærdsinterventioner på bæredygtighedsudfordringer.
 
Effekter af indsatsen
Det har bevidstgjort de studerende om, hvordan de kan tage handling på verdensmålene, men de har også lært meget om de reelle problematikker. Nu ved de, hvor problemerne er størst, og de ved, hvilke virksomheder der arbejder med problematikkerne.
 
  • Praksisnær læring
  • Verdensmålene i centrum
  • Designforløb med aktuelle udfordringer
  • Virksomhedssamarbejde & employabilitet
 
Hvem står bag?
Morten Ploug Henriksen, ekstern lektor
Institut: Institut for Kulturvidenskaber

Sidst opdateret: 16.03.2020