Skip to main content

Vildmarksmytologier og vildmarkens religions- og kulturhistorie

Mit forskningsprojekt Ancient Wilderness Mythologies - wild natural spaces and religious identity formation from ancient Mesopotamia to late antique Gaul om vildmarksmytologier og vildmarkens religions-/kulturhistorie kaster lys over kulturelle/religiøse fortællinger om, samt forestillinger og praksisser relateret til, vild natur og vildmarker, som (selvfølgelig) påvirker hvordan mennesker agerer i vild natur og i videre udstrækning, hvordan vi ser på vild natur, værdisætter og agerer i forhold til den og de ikke-menneskelige vilde væsener i vores omgivelser.
 
Mit fokus er qua min ekspertise oldtidens religionshistorie, men der er også samtidsrelevante aspekter som fx analyser af fortællinger om religion og vildmarker / vild natur i (apokalyptisk) populærkultur og i samtidsfiktion, fx cli-fi og nature writing.

Effekter af indsatsen
 
  • Bredt kan indsatsen evt. skabe opmærksomhed om miljø/klima/ikke-menneskelig naturs kulturelle kontekster, dominerende narrativer i relation hertil, og hvordan forståelse af kulturelle kontekster og narrativer er nødvendig for at skabe forandrede praksisser ift. natur/klima/miljø – og bidrage i samarbejde med andre forskere inden for andre områder

  • Jeg er også medlem af det landsdækkende Forskernes Klimanetværk som bl.a. arbejder for at få universiteterne til at gå foran i klima- og bæredygtighedsindsatser

  • Formidling i offentlige foredrag og kronikker (fx Weekendavisen 2016) om hvordan forståelser, værdisætning og brug af vild natur skifter over tid og i forskellige kulturelle kontekster

  • Undervisning af SDU-studerende om ditto

  • Forskningspublikationer (Feldt in prep.; Feldt 2019, 2018, 2016a, 2016b, 2015a, 2015b, 2014a, 2014b, 2012a, 2012b, 2012c – se min SDU-hjemmeside
 
Hvem står bag?
Laura Feldt, lektor
Forskningsgruppe: Religionsstudier, Forskningsprogrammet Autoritet, materialitet og medier
Institut: Institut for Historie
 
 

Sidst opdateret: 23.01.2020