Skip to main content

Hvordan læser universitetsstuderende?

Tal fra undervisningsministeriets databank viser, at ca. 30% af alle bachelorstuderende frafalder i løbet af deres studie. Det at læse er en af hovedaktiviteterne på universitetet, men mange studerende har problemer med at læse struktureret og anvende læringen; og læsning bliver et nødvendigt onde, der i sidste ende får mange til at droppe ud.
 
Forskningsprojektet ”How do University College Students Read?” undersøger derfor, hvilke udfordringer der opstår blandt universitetsstuderende, idet de læser digitalt eller analogt i forskellige naturlige kontekster.
 
Formålet er at blive klogere på, hvad udfordringerne består i og betinges af, så der kan tages højde for dette ifm. valg af læse-medie, forberedelse og planlægning af undervisningen. 
 
Metodisk undersøger projektet dette ved at anvende kognitiv etnografi og fysiologiske data, dvs. video-observation af læsepraksisser, interviews med de studerende om deres læseoplevelser og -baggrunde samt fysiologiske målinger af hjerterytme, puls, bevægelsesmønstre og svedproduktion i hænderne, mens de læser.
 
Effekter af indsatsen
Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse fastslår, at uddannelse er en af de mest kraftfulde motorer for bæredygtig udvikling. En systematisk analyse af sådanne kropslige læse-udfordringer, giver mulighed for at uddanne lærere og studerende i, hvordan læsning bedst struktureres og tilrettelægges. Dermed bidrager projektet til at løse den del af frafaldsproblemet, der har med de studerendes læsevaner og -tilgang at gøre.
Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.
 
Hvem står bag?
Sarah Bro Trasmundi, lektor
Forskningsgruppe: Center for Human Interactivity (CHI)
Institut: Institut for Sprog og Kommunikation