Sprog i børnehaveklassen

Fra skoleåret 2019/2020 indføres et nyt sprogprogram i børnehaveklasser på skoler hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et udsat boligområde. Et konsortium bestående af Deloitte, Syddansk Universitet, UC Absalon, UC Syd og UC Lillebælt har udviklet programmet der består af:
 
  • Sprogprøver – udformet som sproglege med fokus på sprog i brug
  • Generel sprogstimulering – udformet som filosofiske dialoger for alle børn i klassen
  • Målrettet sprogstimulering – forslag til hvordan skolen bedst understøtter sprogudviklingen hos elever der vurderes at have gavn af yderligere sprogstimulering på specifikke områder.
  • Forældreinvolvering ­– forslag til hvordan forældre kan understøtte deres barns sproglige udvikling.
  • Sommerskole – tilbud til elever der vurderes at have gavn af yderligere sprogstimulering.

Sprogprogrammet er udviklet på baggrund af international forskning i hvordan man bedst understøtter sprogudviklingen hos ét- såvel som tosprogede børn, herunder børn fra socialt udsatte familier.

Effekter af indsatsen
Sproglige færdigheder er afgørende for elevernes sociale relationer, for deres succes i skolen og for deres senere uddannelse og succes på arbejdsmarkedet.

Vi forventer at indsatsen – via generel og målrettet sprogstimulering samt et styrket socialt fællesskab og læringsmiljø i klasserne – stimulerer elevernes sprog, så alle børnene har de sproglige færdigheder, der er nødvendige for at de kan følge undervisningen i 1. klasse.

Hvem står bag?
Laila Kjærbæk, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation
Caroline Schaffalitzky, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies