Skip to main content

Sprog i børnehaveklassen

Fra skoleåret 2019/2020 indføres et nyt sprogprogram i børnehaveklasser på skoler hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et udsat boligområde. Et konsortium bestående af Deloitte, Syddansk Universitet, UC Absalon, UC Syd og UC Lillebælt har udviklet programmet der består af:
 
  • Sprogprøver – udformet som sproglege med fokus på sprog i brug
  • Generel sprogstimulering – udformet som filosofiske dialoger for alle børn i klassen
  • Målrettet sprogstimulering – forslag til hvordan skolen bedst understøtter sprogudviklingen hos elever der vurderes at have gavn af yderligere sprogstimulering på specifikke områder.
  • Forældreinvolvering ­– forslag til hvordan forældre kan understøtte deres barns sproglige udvikling.
  • Sommerskole – tilbud til elever der vurderes at have gavn af yderligere sprogstimulering.

Sprogprogrammet er udviklet på baggrund af international forskning i hvordan man bedst understøtter sprogudviklingen hos ét- såvel som tosprogede børn, herunder børn fra socialt udsatte familier.

Effekter af indsatsen
Sproglige færdigheder er afgørende for elevernes sociale relationer, for deres succes i skolen og for deres senere uddannelse og succes på arbejdsmarkedet.

Vi forventer at indsatsen – via generel og målrettet sprogstimulering samt et styrket socialt fællesskab og læringsmiljø i klasserne – stimulerer elevernes sprog, så alle børnene har de sproglige færdigheder, der er nødvendige for at de kan følge undervisningen i 1. klasse.

Hvem står bag?
Laila Kjærbæk, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation
Caroline Schaffalitzky, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
 

Sidst opdateret: 16.03.2020