Skip to main content

Økolingvistik, sprog og omverden: at tænke på vegne af verden

Økolingvistikken er optaget af, hvordan sprog hænger sammen med vores naturlige, økologiske omverden. Feltet bidrager til at forstå, hvordan forskellige produktions- og forbrugsformer er spundet ind i et symbolsk net af måder at tale om dyr, planter og klima, både i reklamer og i vores hverdagskommunikation.
Økolingvistik bidrager også til at anskueliggøre, hvad der sker i mødet mellem videnskabelige og lokalt forankrede epistemologier, fx når viden om klimakrisen skal omsættes til praktisk handling. På den måde er økolingvistikken et praktisk bidrag til, at vi lærer at tænke på vegne af verden, frem for blot at forfølge vores egne kortsigtede interesser.
Dette gælder ikke blot i forholdet mellem mennesker og omverden, men også forholdet mellem rig og fattig, særligt i et globalt perspektiv. Klimakrisen er ”menneskeskabt”, men det er ikke de samme mennesker, der har skabt den, som bliver ramt hårdest af den.
For at kunne bedrive denne form for forskning er det nødvendigt at gentænke sprog. Mere radikalt er økolingvistikken derfor også et opgør med klassisk sprogforskning. Frem for at se sprog som et middel til at udveksle tanker og skabe relationer mellem mennesker, ser økolingvister sprog som kompleks adfærd i samspillet mellem mennesker og omverden. Sprog er sammenflettet med konkrete økosystemer, så når sprog uddør, så forsvinder også erkendelses- og livsformer, der knytter sig til de særlige økosystemer, som har formet sproglige og kulturelle adfærdsformer. At opretholde sproglig og social diversitet kan vise sig at være lige så vigtig for vores overlevelse som at bevare artsdiversitet.
Effekter af indsatsen
SDU har været en økolingvistik højborg siden 1980’erne. Gennem forskning og undervisning har økolingvistikken bidraget til at humanvidenskabens anerkendelse af menneskers og kulturer økologiske og naturlige forankring. SDU’s økolingvister er desuden i kontakt med eksterne parter (bl.a. Miljøstyrelsen) om at udbyde kurser om økolingvistik.

 

Hvem står bag?

Sune Vork Steffensen, Professor, Ph.D. & Stephen Cowley, Professor, Ph.D.
Forskningsgruppe: Centre for Human Interactivity
Institut: Institut for Sprog og Kommunikation

 

Sidst opdateret: 17.12.2019