Skip to main content

Narrativ medicin

Narrativ medicin stiler efter at bidrage til den komplekse samfundsudfordring med udvikling af et sundhedssystem, der sætter mennesket i centrum, og som adresserer ulighed mellem køn, social klasse og kulturel baggrund, gennem møder med kunstneriske praksisser.
Som det første universitet i Danmark har SDU introduceret et obligatorisk kursus i narrativ medicin på lægeuddannelsen, og der tilbydes valgfag i narrativ medicin på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser og på masteruddannelsen i rehabilitering og palliation. Gennem læsning af skønlitteratur og kreativ skrivning sigter kurserne efter at opbygge en narrativ kompetence i at lytte til og forstå, hvad patienter fortæller om deres sundhed i kliniske sammenhænge.

Gennem interventionsstudier og evaluering heraf forskes der desuden i, om narrativ medicin kan være med til at styrke patienters, pårørendes og borgeres velbefindende samt deres kommunikative kompetencer til at håndtere sundhedsudfordringer og sygdomsforløb.
Al forskning og undervisning sker i samarbejde mellem Humaniora og Sundhedsvidenskab, og SDU samarbejder med Columbia University om at nå de overordnede mål. 

Effekter af indsatsen
- Opnå indsigt i sammenhænge mellem at læse skønlitteratur og fremme af sundhedsprofessionelles omsorg og empati.
- Opnå indsigt i sammenhænge mellem kreativ skrivning og syge menneskers velbefindende samt kommunikative kompetencer.
- Udbredelse af kurser i narrativ medicin på SDU og OUH med henblik på at sætte mennesket i centrum.
- Bidrage til internationale indsatser for sundhedsfremme

 

Hvem står bag?

Anders Juhl Rasmussen, lektor, Anne-Marie Mai, professor og  Helle Ploug Hansen, professor
Forskningsgrupper: Uses of Literature: The Social Dimensions of Literature og Human Health: Narrativ Medicin
Institut: Institut for Kulturvidenskaber & Institut for Sundhedstjenesteforskning

 

Sidst opdateret: 17.12.2019