Skip to main content

Miljøbegrebets forhistorie – samfundskritik og opbrud i designkulturen omkring 1970

Ordet ’miljø’ har en lang forhistorie indenfor design, hvor det har henvist til både bolig-, arbejds- og bymiljø, men det er overraskende sent, at det så entydigt er blevet forbundet med naturens og klimaets tilstand. 

Det betyder vel at mærke ikke, at den økologiske balance og klimaet er nyere dagsordner. Tværtimod. Når man læser den samfundskritiske designdebat fra begyndelsen af 1970erne, så kan man blive helt rystet over, at det ofte ord til andet lyder som samme problemstillinger, man tog op dengang – som om ingen problemer er løst i mellemtiden. 

Forhistorien er vigtig for at overveje, hvad der spænder ben for eller hjælper nutidens budskaber om miljørigtig design og bæredygtigt forbrug. Vi går tilbage til 1970, hvor ordet først og fremmest dukkede op i en modernismekritik, der leverede en såvel æstetisk som social kritik af golde bolig- og bymiljøer. Kunstnere, designere og arkitekter eksperimenterede med mere sanselige løsninger, der kunne indbyde til rigere og mere bæredygtige samlivsformer.

Effekter af indsatsen
Den historiske undersøgelse forventes at bidrage til både en begrebslig afklaring af hele den politiske og kritiske diskurs omkring miljø med de udfordringer og muligheder den tidlige debat fremviste og en afklaring af udfordringer og muligheder i designkulturen for at bidrage til såvel den grønne omstilling som bedre by- og boligmiljøer, der skaber mere lighed, inddragelse og medbestemmelse.

Projektet indgår bl.a. i en serie NOS-HS workshops, som undersøger Transformationer i nordiske designkulturer 1960-80.
Hvem står bag?
Anders V. Munch, professor
Hans-Christian Jensen, lektor
Forskningsgruppe: Designkultur
Institut: Institut for Design og Kommunikation

Sidst opdateret: 15.09.2020