Skip to main content

Menneskerettigheder, demokratisering, klimakrise, internationalt samarbejde og interkulturel forståelse

Tim Jensen har gennem sin lange karriere som forsker og underviser i bl.a. religion, menneskerettigheder og demokrati bidraget til flere af FN’s verdensmål.
 
Han har gennem en lang række publikationer, foredrag, undervisningsforløb m.v. samt engagement og ledende poster i flere nationale og internationale organisationer og projekter bidraget til flere verdensmål, herunder fremme af forskning, nationalt og internationalt samarbejde og kvalitetsuddannelser, til fremme af tværkulturel videnskabeligt baseret indsigt i og fremme af globalt borgerskab, demokrati, lighed og anerkendelse af kulturel mangfoldighed. Et af ham og Lars Binderup redigeret værk fra 2005 (Human Rights: Democracy and Religion) kan nævnes som eksempel på engagement i og projekter vedr. forskning og undervisning i menneskerettigheder, religion, og demokrati.
 
Tim Jensen har desuden været en central skikkelse i dansk og international religionsvidenskabeligt baseret religionsdidaktik, hvor han har advokeret for og bidraget til en analytisk og kritisk religionsundervisning, der på videnskabeligt grundlag kan fremme demokrati, fred, tolerance og medborgerskab.
 
Siden 90’erne har Tim Jensen desuden som en af de første forskere i verden forsket og undervist i emner relateret til klimakrise og religion. Gud og Grønne Skove, skrevet i samarbejde med Mikael Rothstein i 1991 kan nævnes. Han har holdt foredrag og undervist i emnet i årevis ude og hjemme og samarbejde med Verdensnaturfonden om naturbevarende tværreligiøse projekter.
 
Effekter af indsatsen
Tim Jensen har gennem sit mangesidede, akademiske arbejde bidraget til udbredelsen af kvalificeret og videnskabelig viden inden for emner relateret til både menneskerettigheder, demokratisering, klimakrise, internationalt samarbejde og interkulturel forståelse.
 
Hvem står bag?
Tim Jensen, lektor
Forskningsgruppe: Religionsstudier ved Syddansk Universitet
Institut: Institut for Historie
 

Sidst opdateret: 16.03.2020