Skip to main content

LÆS SOM MAND - læseværksteder som sundhedsfremme målrettet mænd på eller på vej på pension

Projektet støttes af Human Health (2019-2021) og udføres i samarbejde mellem forskere i litteratur og narrativ medicin ved Institut for Kulturvidenskaber og forskere ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) (forskningschef Anna Paldam Folker og videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen).
 
Ældre Sagen og Læseforeningen er vigtige partnere i implementering og potentiel national udbredelse af konceptet.
 
Vi undersøger om og hvordan læsning af skønlitteratur kan virke sundhedsfremmende for en gruppe mennesker – mænd i alderen 65-75 år, der befinder sig i den kritiske overgangsfase fra arbejdsliv til pensionsliv – som er særligt udsat for at opleve meningstab og dermed ensomhed og lav mental sundhed, og som traditionelt ikke har søgt mod skønlitteratur som mulig løsning, men måske kan inspireres til det gennem særligt tilrettelagte læsegrupper for ældre mænd med dokumenteret effekt.
 
Kan skønlitteratur – måske særlige typer? måske læst på nye måder? – medvirke til at skabe ny og anden mening og retning med tilværelsen for denne gruppe? Er der øget livskvalitet og trivsel forbundet hermed?
 
Effekter af indsatsen
For litteraturforskningen i narrativ medicin vil afdækningen af ældre mænds måder at omgås litteratur på være både et forskningsnybrud og et potentielt formidlingsscoop. Igennem det tværdisciplinære samarbejde med SIF muliggøres effektmålinger af litteraturlæsning på nye banebrydende måder.
 
Samarbejdet med Ældre Sagen og Læseforeningen vil kunne mobilisere et frivilligheds-Danmark samlet om at praktisere læsningen af skønlitteratur på nye måder, i nye fællesskaber, med potentielt store effekter for læsernes mentale sundhed og trivsel nært forbundet med en mere lige adgang til kulturelle sundhedstilbud.
 
Hvem står bag?
Peter Simonsen, professor
Forskningsgruppe: Uses of Arts and Literature
Institut: Institut for Kulturvidenskaber
 

Sidst opdateret: 16.03.2020