Skip to main content

Innovative teknologier i organisationer

Min forskning centrerer sig bl.a. om effekten af innovative teknologier i organisationer. 
 
Som partner i SDU-Lighthouse projektet, Organizational Barriers to the Implementation of Drones, har jeg senest undersøgt, hvordan menneskers perception og meningsskabelse samspiller med drone-teknologi. Helt konkret fokuserer jeg på effekterne af varmesøgende droner, som radikalt påvirker organisationelle praksisser og medarbejdernes arbejdsopgaver i et forsyningsselskab.
 
Vha. et etnografisk undersøgelsesdesign har jeg afdækket, hvordan drone-teknologien implementeres i virksomheden og, mere specifikt, beskrevet den specifikke hardware-software konstellation som gør, at dronerne er et velintegreret værktøj til lækage-detektion.
 
Projektet er foregået i samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og Drone Systems.
 
Effekter af indsatsen
  • Indsigt i forsyningssektorens anvendelse af droner.
  • Artiklen Making the hidden visible: handy unhandiness and the sensorium of leakage-detecting drones er ’in press’ i The Senses and Society.
  • Artiklen Seeming autonomy, technology and the uncanny valley er netop udkommet i AI & Society.
  • Stephen Cowley og jeg er redaktører på et særnummer af AI & Society.
Hvem står bag?
Rasmus Gahrn-Andersen, lektor
Forskningsgrupper: Research Centre for Computational & Organisational Cognition (CORG), Centre For Human Interactivity (CHI)
Institut: Institut for Sprog og Kommunikation
 

Sidst opdateret: 15.09.2020