Skip to main content

Innovativ aldring med verdensklasse-natur - InnoAgeing

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, er fysisk inaktivitet er den fjerde hyppigste dødsårsag i verden. EU har udpeget ’aktiv aldring’ som en af det 21. århundredes største udfordringer. Sundhed og trivsel er FN’s Verdensmål #3.
 
InnoAgeing vil påvise både objektive og subjektive forbedringer i ældre menneskers liv gennem fysisk aktivitet i og med naturen. Hypotesen er, at aktiv aldring både i og med naturen kan mindske offentlige udgifter til sundhed og sociale serviceydelser gennem selv-kompetence (self-efficacy), overførbarhed og nye praksisfællesskaber.
 
Ved at fremme primær forebyggelse for borgere, sommerhusejere og turister gennem aktiv, sund aldring i og med naturen, forventes InnoAgeings afledte effekter at omfatte innovative forretningsmuligheder, og en bæredygtig udvikling af Nationalpark og Verdensarv Vadehavet.
 
SDU-forskere fra humaniora, samfunds- og sundhedsvidenskab har i projektets Fase 1 gennemført et co-design eksperiment i Tønder kommune med ti udsatte ældre mænd, 19 raske ældre borgere, samt 11 sommerhusejere og 8 turister. Hertil har vi afholdt en workshop om nye forretningsmodeller med outdoor leverandører og aktører, med fokus på værdier og værdiskabelse.
 
Effekter af indsatsen
Vi har målt en let fremgang i de ti udsatte mænds funktionsniveau. De evner dog ikke at fastholde nye fællesskaber uden facilitering. Gruppen af 55+ årige er heterogen, og natur er ikke bare natur. Det kræver tillid, fysiske og psykiske kompetencer samt engagement at være i naturen.
 
Fase 2 vil forsætte det gode samarbejde med Tønder kommune, og vil med nye, afledte forskningsspørgsmål inddrage alle fire Vadehavskommuner. Fase 3 vil omfatte de trilaterale Vadehavslande i en større EU-ansøgning.
 
Hvem står bag?
Navn: Janne Liburd, professor
Forskningsgruppe: Turisme
Institut: Institut for Design og Kommunikation
 

Sidst opdateret: 16.03.2020