Skip to main content

Indeklimakultur på danske skoler

Dårligt indeklima påvirker både sundhed, trivsel og præstationsevne. Det er paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklimakvaliteten i forhold til de øvrige nordiske lande. Hverdage i skoler med manuel naturlig ventilation har modstridende incitamenter, hvor f.eks. behovet for koncentration og ro vinder over behovet for frisk luft og en behagelig temperatur.

Formålet med projekt ’Sunde Skoler – sund læring gennem strategiske indeklimaplaner’ er at lette processen for valg og igangsætning af robuste og helhedsorienterede indeklimarenoveringsløsninger, så vi når på niveau med vores nabolande. Institut for Design og Kommunikations rolle er at involvere lærere, skoleledelse og forvaltning i at forstå det oplevede indeklima ift. tekniske målinger og pege på (undervisnings)praksisser, der udvikler sundt indeklima. Kombinationen af målt og oplevet indeklima giver et unikt indblik i indeklimaet på de danske skoler, fra to forskellige vinkler.

Projektet støttes af RealDania og er et samarbejde mellem CLEAN cluster, MOE Rådgivende Ingeniører, Kolding Kommune, Middelfart Kommune, Odense Kommune og SDU Design & Participation. Projektet løber hele 2019.

Effekter af indsatsen
Projektet giver skoler og kommuner både tekniske og praksisorienterede, implementerbare indeklimaløsninger, som hjælper med at skabe et bedre indeklima. Et sundt indeklima fører til bedre trivsel, sundhed og læring.

Hvem står bag?
Jacob Buur, professor
Mette Kjærsgaard, lektor
Katrine Worm, videnskabelig assistent

Forskningsgruppe: SDU Design & Participation
Institut: Institut for Design og Kommunikation


Sidst opdateret: 16.03.2020