Skip to main content

Havets kulturhistorie

”Havets kulturhistorie” sætter fokus på havet som æstetisk og epistemologisk udfordring. 
 
”Havets kulturhistorie” undersøger de historisk foranderlige relationer mellem menneske, hav og teknologi, som de har været repræsenteret i litteratur, logbøger, naturhistorier, malerier og film fra antikken til i dag.
 
Projektet indskriver sig i det nye tværdisciplinære forskningsfelt, der går under betegnelsen ”Blå humaniora”, hvis overordnede bestræbelse er at få genindsat havet på dets rette plads i planetens og menneskehedens historie.
 
”Havets kulturhistorie” udfordrer vores traditionelle opfattelse af moderniteten som et primært terrestrisk fænomen, hvis væsentligste rum var nationen og storbyen, og hvis væsentligste kendetegn var fornuft, fremskridt og individets frihed. Med havet som prisme træder andre rum og kendetegn frem: det transnationale og globale samt skibets klaustrofobiske og strengt hierarkiske rum samt den praktiske fornuft og individets sammenfiltring med natur og teknologi.
 
”Havets kulturhistorie” aktualiserer havets rolle i en tid præget af globale klimaforandringer og ildevarslende forudsigelser om temperatur- og vandstandsstigninger. Havet er på én og samme tid klodens termostat og motor, men det uendeligt store fænomen er begyndt at lide under menneskelige handlinger, der truer med at være irreversible.
 
Effekter af indsatsen

Ved at forstå de historisk foranderlige relationer mellem menneske, hav og teknologi, som de er blevet behandlet æstetisk og epistemologisk af forfattere, sømænd, videnskabsmænd, historikere og kunstnere er vi bedre i stand til at forstå de udfordringer, der kendetegner vores nuværende antropocæne epoke, herunder klimaforandringer og potentielle havvandsstigninger.

Sidst opdateret: 29.01.2021