Skip to main content

Velfærd fra kanten

Indsatsen er lavet i samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Det handler om, hvordan museer aktivt kan bidrage til inklusion og social retfærdighed ved at hjælpe marginaliserede grupper med at fortælle deres historie. Indsatsen indeholder både en formidlingsdel og en forskningsdel. Vores primære felt var tidligere anbragte på institutioner for børn og unge, og hvordan de har håndteret deres dårlige minder.
Indsatsen består af tre projekter over ca. 10 år: En undersøgelse af børnehjemmet Godhavn, en undersøgelse af tidligere anbragtes socialhistorie i almenhed (begge finansieret af Socialministeriet) samt et mere overordnet projekt om en inkluderende velfærdshistorie (finansieret af Velux-Fonden).
Effekter af indsatsen
Projekterne har haft meget stor opmærksomhed i hele deres levetid (fra medier til filmen ”Der kommer en dag”)
- Rapporterne har fået politisk stor opmærksomhed (fra høringer i FT’s socialudvalg til Mette Frederiksens løfte om en offentlig undskyldning til    Godhavn-gruppen)
- Bidraget til en bedre forståelse af omkostningerne ved anbringelser
- Bidraget til diskussion om museers muligheder for at bidrage til samfundets sammenhængskraft og social retfærdighed.

 

Hvem står bag?

Klaus Petersen, Professor
Forskningsgruppe: Danish Centre for Welfare Studies
Institut: Institut for Historie