Skip to main content

Folkebibliotekernes rolle og FN's verdensmål

Folkebibliotekerne spiller en væsentlig rolle i forhold til flere af FN’s verdensmål og har derfor effekt på den forskning, der finder sted inde for LIS-området (Library and information science) på SDU.

Bæredygtige byer og lokalsamfund
Folkebibliotekerne udgør Danmarks største videns- og kulturformidlings-institution og spiller ofte en central rolle i forhold til opbygning, vedligeholdelse og udvikling af lokale fællesskaber. Bibliotekarer fungerer som projektledere, -medarbejdere eller centrale samarbejdspartnere og facilitatorer i forbindelse med f.eks. empowerment-projekter, hvis formål er at styrke lokalsamfundets stemme og befolkningens demokratiske medbestemmelse nedefra. Dette arbejde har et oplysningsaspekt, der går på at formidle viden og fremme aktiv deltagelse og involvering i lokalsamfund (almen dannelse).

Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Gennem min karriere har jeg især haft fokus rettet mod folkebiblioteket som kulturformidlingsinstitution. For folkebibliotekernes vedkommende begynder integration igen at spille en rolle. Det skyldes både den stigende politiske og folkelige interesse for begreber som f.eks. ’social ulighed’ og ’samfundets sammenhængskraft’ og at folkebibliotekerne har en lang tradition for at samarbejde med organisationer og foreninger om at styrke det lokale demokrati – og det, hvad enten det drejer som om børn og unge, etniske grupper, ældre medborgere, eller lignende.

Effekter af indsatsen
Det er således folkebibliotekernes integration af etniske grupper, der pt. har min forskningsinteresse. Jeg er ved at færdiggøre en artikel Introducing society: A lifelong learning perspective on public libraries contribution to integration, (Information Research), ligesom jeg har netop afholdt et oplæg om ’Newcomers at the library’ på CoLIS 19 konferencen i Ljubljana 15-20 juni 2019. 

Derudover arbejder vi arbejder kontinuerligt på at skabe en kvalitetsuddannelse, f.eks. gennem samarbejde med interne og eksterne partnere, eksperimenter med undervisnings- og feedbackformer, etc., hvilket peger på endnu et af FN’s verdensmål, nemlig ’Kvalitetsuddannelse’.

Hvem står bag?
Bo Skøtt, lektor
Forskningsgruppe: Didaktik, design og digitalisering
Institut: Institut for Design og Kommunikation


Sidst opdateret: 16.03.2020