Skip to main content

Filosofiske dialoger om FN’s verdensmål

I et forskningssamarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber og Capital of Children Playful Minds (Billund), har jeg i foråret 2019 arbejdet med filosofiske dialoger om FN’s verdensmål.
 
Verdensmålene udgør en didaktisk udfordring, fordi de er formuleret i en moraliserende form, som risikerer at medføre apati eller udenadslære, frem for engagement og stillingtagen. 
 
Tilgangen med afsæt i filosofiske dialoger giver imidlertid mulighed for at arbejde med temaerne på en inddragende frem for opdragende måde, og dermed understøtte reel stillingtagen, fortolkning af og arbejde med værdigrundlag frem for blot at levere tomme slogans.
 
Filosofiske dialoger opleves typisk som meget engagerende, fordi de giver mulighed for at udtrykke sin mening og i fællesskab tænke over grundlæggende værdier og den verden, man er en del af.
 
Den filosofiske dialog indledes med en stimulus, der holdes relativt kort og skal være med til at igangsætte dialogen. Stimulus kan fx en historie eller et tankeeksperiment, og kan være med eller uden rekvisitter. Facilitators rolle er at understøtte dialogen og holde den i gang på en fagligt relevant måde uden selv at blande sig i samtalen.
 
Effekter af indsatsen
 
  • Der er udarbejdet en samling med 17 filosofiske dialoger om + én om verdensborgerskab.

  • Dialogerne skal udgives i efteråret 2019 og er allerede blevet efterspurgt til efteruddannelses- og undervisningsaktiviteter.

  • Dialogerne kan anvendes i formelle og uformelle læringsfællesskaber af alle aldersgrupper (fra ca. 10 år).

Hvem står bag?
Caroline Schaffalitzky, lektor
Forskningsgruppe: Projektet Filosofi i Skolen
Institut: Institut for Kulturvidenskaber
Samarbejdspartner: Capital of Children Playful Minds, Billund: https://www.cocplayfulminds.org/
 
 
 
 

Sidst opdateret: 16.03.2020