Skip to main content

Digital konsultation

Verdensmålet Sundhed og trivsel handler også om, hvordan vores kontakt med egen læge forløber. Denne kontakt foregår nu i stigende grad digitalt – og hvad betyder det?
 
Projektet undersøger e-konsultationer (e-kons) mellem patienter og egen læge for at forstå, hvilken rolle e-kons spiller i behandlingen og i forholdet mellem patient og læge. Projektet fokuserer særligt på seniorpatienter (65 år og opefter). Der er tale om et eksplorativt praksisstudie (Halkier & Jensen 2008), hvor både patienter og læger (samt andet sundhedspersonale, fx hjemmepleje) medvirker til at udpege oplevede muligheder og barrierer ved e-kons.
 
Projektets overordnede forskningsspørgsmål lyder således: Hvordan påvirker e-kons seniorpatienten og lægen og deres fælles relation?

E-kons udgør i dag en vigtig del af kommunikationen mellem læge og patient. I 2017 var antallet af e-kons steget fra 11.000 i 2003 til 6,6 millioner, svarende til 16 procent af alle konsultationer hos egen læge (Danmarks Statistik 2018).
 
Statistikken fortæller os, at patienter i alderen 65-89 år (seniorpatienter) deltager i disse konsultationer med den højeste frekvens i forhold til andre aldersgrupper. Desuden viser tallene, at den højeste årlige stigning i e-kons per patient kommer fra patienter i alderen 70 år og ældre.
 
Disse tal rejser vigtige spørgsmål om, hvordan medier og digital teknologi påvirker seniorers hverdagsliv og deres relation til egen læge. Tallene kalder på ny forskning, da vi imidlertid kun har sparsom viden om, hvordan patienter og læger anvender og oplever e-kons. Som kommunikationsform med andre kendetegn end ansigt-til-ansigt kommunikation afstedkommer e-kons både fordele og nye udfordringer. Vores projekt klarlægger disse gennem en dyberegående undersøgelse af e-kons’ indhold og betydning i praksis.
 
Projektet består af fem delprojekter, som deler tre kernebegreber: Teknologi, indhold og relationer. Delprojekterne er indbyrdes afhængige af hinanden og baseret på de samme kernedata: e-kons og interviews med læger og patienter.
 
Projektet er finansieret af VELUX FONDEN, Helsefonden og Den Strategiske Pulje, SDU. Projektet løber fra 2017-2021.
 
Effekter af indsatsen
Projektet vil klargøre oplevede muligheder og barrierer ved e-kons ved at kombinere analyse af e-kons med interviews med seniorpatienter og praksislæger. Ved at analysere både indholdet (e-kons), teknologien (medieplatformen) og oplevelsen af begge dele tilbyder dette projekt en dybdegående undersøgelse af e-kons’ indhold og betydning.
 
Det er vores håb, at resultaterne kan indarbejdes i uddannelse og efteruddannelse af praktiserende læger, samt at vores viden kan føre til videreudvikling af retningslinjer for patienter, som henvender sig digitalt til egen læge.
 
Vi forventer, at man på baggrund af vores undersøgelse kan arbejde videre med verdensmålet om mindre ulighed, hvor den digitale literacy og forståelse af digital konsultation er helt central, når det gælder at gå til lægen i dag.

Hvem står bag?
Lektor Anette Grønning
Forskningsgruppe: Digital konsultation
Institut: Institut for Kulturvidenskaber

Sidst opdateret: 16.03.2020