Skip to main content

Demens og kreativitet

I Danmark estimeres 89.000 at have en demenssygdom og 300.000 - 400.000 at leve med en demenspatient i familien.
 
Demens er kendt for at medføre nedsat evne til at huske personlige hændelser og begivenheder, men kan medføre mange andre vanskeligheder, fx at finde ord, at genkende genstandes identitet og anvendelse samt at genkende ord, handlingers og begivenheders betydning. Vanskelighederne medfører ikke sjældent, at såvel den demensdiagnosticerede som nærmeste pårørende ser sig isoleret fra og udelukket af hinanden. Samme isolations- og eksklusionsmekanismer er i spil i relationen til andre sociale fællesskaber.
 
Forskning har imidlertid vist, at mennesker der lever med demens evner at finde, anvende og forstå interaktionsmetoder, der muliggør meningsgivende socialt samvær.
 
Projektet undersøger,
  1. Om og hvordan et meningsfuldt socialt samvær kan opnås igennem kreative interaktionsformer, fx kreativ sprogbrug og guidet læsning, samt (re)kreative aktiviteter, fx sportsaktiviteter. 
  2. Om og hvordan det er muligt at skabe frirum i livet med demens på land og i by.
  3. Om og hvordan frivillige kan inddrages i arbejdet og civilsamfundet kan bidrage til at løfte opgaven.

Opnåede effekter af indsatsen
  • Beskrivelse og formidling af muligheder for interaktionsmetoder og kreative interaktionsstile, der peger på opbygning af meningsfuldt socialt samvær.
  • Forventede effekter af indsatsen
  • Meningsgivende interaktions- og samværsformer
  • Opbygning af nye sociale fællesskaber
  • Livskvalitet
  • Større grad af trivsel
  • Øget deltagelse i civilsamfundet. 

Hvem står bag?
Professor Gitte Rasmussen
Forskningsgruppe: Forskningsgruppe ved Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon), Forskningsenheden Dansk Humanistisk Forskning i Demens (DHD) v. Prof. Peter Simonsen, Idræt og Biomekanik v. Prof. Jens Troelsen, SDU forskningsgruppe (HUM, SAMF, SUND, TEK, NAT) v. Prof. Pernille Tanggaard Andersen
Institut: Institut for Sprog og Kommunikation 
Ekstern samarbejdspartner: Odense Bibliotekers og Borgerservice' Erasmus+ projekt Dementia in Cultural Mediation v/Kamilla Geisler.

 

 
 

Sidst opdateret: 17.12.2019