Skip to main content

Bæredygtighed i grundskolen

Bæredygtighed i grundskolen er et pilotprojekt, hvor vi i første omgang arbejder på at kortlægge hvilken viden der findes om uddannelse for bæredygtig udvikling i en dansk kontekst.

Det er målet at samle denne viden og fremstille den i en oversigtsrapport, der også inddrager nordisk og international forskning i det omfang at den skriver sig ind i og forholder sig til de samme fænomener, perspektiver og nøglebegreber som præger den danske forskning på området.

Der er i projektet blandt andet fokus på, hvordan fag og tværfaglig undervisning arbejder med bæredygtighed. Derudover er vi optaget af elevers emotioner og affektivitet i forhold til pædagogisk facilitering af naturerfaringer som led i en didaktisk dagsorden om bæredygtighed mht. forbrug, produktion, natur, liv og miljø.

Projektet ser desuden på hvilke kriterier for uddannelseskvalitet der følger i kølvandet på en sådan bæredygtig didaktisk dagsorden.

Vi samarbejder med eksterne partnere bl.a. Aarhus Universitet, DPU og Agder Universitet i Norge.

Effekter af indsatsen
Pilotstudiet blev afsluttet d. 1. juli og vil bane vejen for yderligere undersøgelser, forskningsansøgninger og forskningsindsatser i tiden der kommer.

Foreløbigt har det resulteret i en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsråds Tematiske midler til et stort projekt om undervisning i grøn omstilling. Center for Grundskoleforskning samarbejder med forskere fra UCL, UC Syd, Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet/DPU og 2030-skolerne om projektet.