Skip to main content

Atomalderens historie

I to forskningsprojekter – et afsluttet (Globality and Planetary Security, med Rens van Munster, DIIS) og et igangværende (Danish Civil Defence during the Cold War, med Rosanna Farbøl, SDU) – har jeg beskæftiget mig med atomalderens historie, og de konsekvenser atomteknologien har haft og fortsat har for mennesker og natur. Det drejer sig f.eks. om forbindelsen mellem kernevåbenteknologi og miljøbevægelsens fremvækst, atomprøvesprængningernes betydning for menneskers forståelse af geofysiske forhold samt atomteknologiens kulturhistorie i bred forstand.
 
Et underliggende tema vedrører kernevåbnenes betydning for bæredygtig udvikling og deres rolle i Antropocæn.
 
Selvom det ikke nævnes direkte i verdensmålene, har kernevåben betydning for om og hvordan bæredygtighed kan opnås. Her er det naturligvis essentielt, at våbnene ikke anvendes yderligere, men de økonomiske investeringer, våbnene tiltrækker har også betydning (fx mål 3,6, 14, og 15).
 
Effekter af indsatsen
Projekter har ledt til adskillige videnskabelige publikationer og udgivelser af formidlingsmæssig karakter. På oplysnings- og undervisningssiden indgår foredrag om kernevåbnenes kulturhistorie og undervisningsforløb om ”Atomalderen 1945-1970”. Denne type aktiviteter relaterer sig direkte til verdensmål 4 og 13 (særligt delmål 4.7 og 13.3).
 
Hvem står bag?
Casper Sylvest, lektor
Forskningsgruppe: Politisk Historie
Institut: Institut for Historie

Sidst opdateret: 16.03.2020