Skip to main content

Ældreadfærd og alkohol - en vanskelig cocktail

Ældres immaterielle velfærd er vigtig, men svær at få greb om for personalet på seniorområdet, som ofte har fokus på mere konkrete pleje- og rengørings-opgaver. Udfordringerne vokser i takt med at nye, mere forskellige og ofte mere krævende ældre borgere får brug for ældrepleje. Bl.a. ældres forbrug af alkohol ses som en voksende udfordring. Alkohol udgør en sundhedsrisiko for de ældre, men forbindes samtidig med fest, hygge, livsglæde og frisind. Plejepersonalet står dermed i et nærmest permanent dilemma.
 
Det er typisk, fordi næsten alle situationer i ældreplejen kræver afvejning af værdier som selvbestemmelse og sundhed, og forståelse for den enkelte ældres særlige behov og muligheder.
 
Projektet Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail bidrager i samarbejde med plejepersonale og velfærds-forvaltningen i Vejle Kommune til at udvikle procedurer og retningslinjer med henblik på at fremme de ældres trivsel, og udvikle redskaber til at håndtere værdikonflikter og aflæse og imødekomme de ældres behov. Det bygger på filosofiske teorier om velbefindende som resultatet af en løbende afstemning af interesser, værdier og oplevelser. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.
 
Effekter af indsatsen
På baggrund af workshops med personale og ledelse udvikler vi værktøjer som skal gøre det lettere at imødekomme de ældres behov og tale med ældre og pårørende om personlige forhold og svære emner som alkoholforbrug. Vi arbejder på at forbedre journalsystemet, og formidler viden om ældres velbefindende til bl.a. Vejle Kommunes seniorudvalg. 

 

Hvem står bag?
Søren Harnow Klausen, professor
Forskningsgruppe:  Værdier, velfærd og sundhedskommunikation
Institut: Institut for Kulturvidenskaber

Sidst opdateret: 16.03.2020