Skip to main content

Nationalpark og Verdensarv Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største og eneste internationale nationalpark. En stor del af nationalparken er UNESCO verdensarv, efter fælles udpegning med Tyskland og Holland. Nationalparken en statslig fond, ledet af en bestyrelse, som udpeges af Miljø- og Fødevareministeren.  
Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet har besluttet, at bæredygtig udvikling er en grundlæggende præmis for nationalparkens væren og tilblivelse.
Dette omfatter nationalparkens nuværende og potentielle naturværdier, naturtyper og arter, landskabelige kulturhistoriske værdier og kulturområder, friluftsliv, erhvervsudvikling, forskning og formidling, samt trilateralt Vadehavssamarbejde.

Samarbejdet om beskyttelse af Vadehavet beror på 40 års regeringssamarbejde med Tyskland og Holland, der varetages af en trilateral vadehavsbestyrelse, ”Wadden Sea Board”.

Effekter af indsatsen
FN’s Verdensmål er indskrevet i Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024.  
Det trilaterale samarbejde om at sikre verdensarven og en bæredygtig udvikling af Vadehavet er intensiveret med udarbejdelsen af en Single Integrated Management Plan. 
Alle trilaterale arbejdsgrupper skal præcisere delmål under FN’s Verdensmål, eksempelvis Strategy for Sustainable Tourism, Wadden Sea Strategy on Education for Sustainable Development and World Heritage Interpretation, Trilateral Research Agenda.

 

Hvem står bag?

Janne Liburd, Professor, Dr.phil, Ph.d. og Bestyrelsesformand Nationalpark Vadehavet (2015-2022)
Forskningsgruppe: Turisme
Institut: Institut for Design og Kommunikation

 

Sidst opdateret: 17.12.2019