Skip to main content

Forskningsinfrastruktur på to partneruniversiteter i Ghana og Tanzania

Building Stronger Universities (BSU) bidrager til at styrke infrastrukturen på en række universiteter. Min del i projektet fokuserer på kapacitets-opbygning i forhold til forsknings-administration og biblioteksservices.

Jeg samarbejder med IT- og bibliotekspersonale på to institutioner om at udvide adgangen til litteratur for de studerende og ansatte. Vi arbejder med at skaffe adgang til licensbaseret litteratur, men også at udnytte den litteratur, der er frit tilgængelig. Jeg underviser også forskere og studerende i forhold til at bruge de muligheder, de har for adgang til litteratur.

Derudover kompetenceudvikler jeg personalet (administrativt og videnskabeligt), så de kan yde mere kvalificeret hjælp til studerende og ansatte i forhold til søgning af litteratur, håndtering af data samt forskningsevaluering. Endelig samarbejder jeg med ledelsen i forhold til at styrke forskningsadministrationen.

Ved siden af projekterne i BSU, så har jeg i privat regi indsamlet brugte lærebøger fra primært tidligere studerende ved SDU ved bl.a. at efterlyse bøger i relevante Facebook-grupper. Bøgerne tager jeg med til Tanzania, når jeg alligevel skal afsted.

Effekter af indsatsen
Vi har opbygget et e-bibliotek, som løbende bliver udvidet. Derudover er personalet bedre rustet til at vejlede og rådgive.

Frandsen, T. F., Tibyampansha, D., Ibrahim , G., & von Isenberg, M. (2017). Library training to promote electronic resource usage: A case study in information literacy assessment. Information and Learning Sciences, 118(11/12), 618-628. 

Hvem står bag?

Tove Faber Frandsen, professor
Institut: Institut for Design og Kommunikation

 

 

 

Sidst opdateret: 16.03.2020