Studienævn for Tysk og Spansk

Underviserrepræsentanter:

Alexandra Holsting  
Uwe Kjær Nissen (Studieleder for Spansk)
Moritz Schramm (studienævnsformand og studieleder for Tysk)
Claudio Cifuentes-Aldunate

Studenterrepræsentanter:

Natasha Sterup (Spansk)
Maibrit Poulsen (Spansk) (næstformand)
Christoffer Kiilerich Jakobsen (Tysk)
Fenja Mareike Dziedek (Tysk)
Møder i forårssemestret 2020:

Konstituerende møde fredag d. 31. januar kl. 9.15-9.30
Fredag den 31. januar kl. 9.30-12
Onsdag den 19. februar kl. 13-15.30
Onsdag den 25. marts kl. 13-15.30
Onsdag den 22. april kl. 13-15.30
Onsdag den 13. maj kl. 13-15.30
Tirsdag den 16. juni kl. 13-15.30

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra tysk og spansk studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for tysk og spansk studienævn.

læs her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her