Skip to main content

Studienævn for Religionsstudier

Underviserrepræsentanter:

Tim Jensen  (formand)
Laura Feldt  
 Johanne Louise Christiansen (pr. 1. januar 2021)

Studenterrepræsentanter (pr. 1. januar 2021):

Lise Ribergaard 
Emilie Papp Neuman
Stella Scheel Winnes (pr. 1. september 2021)

Møder i forårssemestret 2021:

  • onsdag den 13. januar
  • onsdag den 10. februar
  • onsdag den 17. marts
  • onsdag den 7. april
  • onsdag den 19. maj  

Møder i efterårssemesteret 2021:

  • onsdag den 4. august
  • onsdag den 8. september
  • onsdag den 13. oktober
  • onsdag den 10. november
  • onsdag den 1. december

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Religion studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Religion studienævn.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 06.09.2021