Studienævn for Pædagogik

Underviserrepræsentanter:

Finn Wiedemann, lektor (formand)
Lars Frode Frederiksen, lektor
Ane Qvortrup, lektor
Michael Paulsen, lektor

Studenterrepræsentanter:

Terese Kjær  Rasmussen  (næstformand)
Hanne Holmskov Jørgensen
Maria Juul Petersen
Anitta Reher
Møder i forårssemestret 2020:
Onsdag den 15. januar
Onsdag den 19. februar
Onsdag den 11. marts
Onsdag den 15. april
Onsdag den 13. maj
Onsdag den 10. juni

 

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Pædagogisk studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

KLIK HER!

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Pædagogisk studienævn

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her