Skip to main content

Studienævn for Pædagogik

Underviserrepræsentanter:

Finn Wiedemann, lektor (formand)
Lars Frode Frederiksen, lektor
Anders Kruse Ljungdalh, lektor
Michael Paulsen, lektor

Studenterrepræsentanter:

Maja Oresnik
Anitta Reher
Møder i forårssemestret 2021:   

Onsdag, den 27. januar 2021 
Onsdag, den 24. februar 2021
Onsdag, den 24. marts 2021
Onsdag, den 28. april 2021
Onsdag, den 19. maj 2021
Onsdag, den 23. juni 2021

Møder i efterårssemestret 2021:
Onsdag, den 11. august 2021
Onsdag, den 8. september 2021
Onsdag, den 13. oktober 2021
Onsdag, den 17. november 2021
Onsdag, den 8. december 2021

Studienævnets opgaver

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Forventet svartid
Studienævnet bestræber sig på at have besvaret ansøgninger og henvendelser indenfor 14 dage efter et mødes afholdelse.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Pædagogisk studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

KLIK HER!

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Pædagogisk studienævn

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Studienævn for Pædagogik Institut for Kulturvidenskaber Det Humanistiske Fakultet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2240

Sidst opdateret: 02.08.2021