Studienævn for Negot

Underviserrepræsentanter:

Mette Lund Kristensen (studieleder) (formand)


Vincent Keating


Steven Breunig

Klaus Geyer

Christian Heyde Petersen

Studenterrepræsentanter:
Nadine Helene Bachmann (næstformand)

Julie Holm

Lisbeth Dahl Kristensen

Mathilde Lauridsen

Caroline Busk Gaba


Møder i forårssemesteret 2020


23. januar 2020 kl. 12:00-15:00, lokale Lysningen, st.

20. februar 2020 kl. 12:00-15:00, lokale Lysningen, st.

26. marts 2020, kl. 12:00-15:00, lokale Lysningen, st.

23. april 2020 kl. 12:00-15:00, lokale Lysningen, st.

28. maj 2020 kl. 12:00-15:00, lokale Lysningen, st.

25. juni 2020 kl. 10:00-13:00, lokale Lysningen, st.
Studienævnets opgaver

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.


Skal du sende en ansøgning til studienævnet?

Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Negot studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Negot studienævn.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her