Studienævn for Medievidenskab

VIP-repræsentanter:

Sara Mosberg Iversen, lektor (Studienævnsformand)
Lasse Juel Larsen, lektor  
Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, lektor

Studenterrepræsentanter:

Emil Øgaard
Elle Christine Lüchau
Martin Vinther Bavngaard

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationsansøgninger og varetager generelt sager med relevans for dets udbud af uddannelser.

 Møder i forårssemesteret 2020:
15. januar, 9:30-11:30 i Hamlet
19. februar, 9:30-11:30 i Hamlet
25. marts, 9:30-11:30 i Hamlet
29. april, 9:30-11:30 i Hamlet
27. maj, 9:30-11:30 i Hamlet
25. juni, 9:30-11:30 i Sokrates

Deadline for indlevering af ansøgninger inkl. bilag, som skal behandles på møderne, er 7 dage før mødets afholdelse. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse senest 14 dage efter studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Skal du søge om noget?

Du skal søge om dispensation og merit via SPOC.

klik her!

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Medievidenskab studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Medievidenskab studienævn.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies