Skip to main content

Studienævn for Medievidenskab

Underviserrepræsentanter:

Sara Mosberg Iversen, lektor (Studienævnsformand)
Lasse Juel Larsen, lektor  
Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, lektor

Studenterrepræsentanter:

Johannes Martini Agersnap
Bjørn Skjøtt Gaasvig
Anders Risager Kristensen
Victor Elze (suppleant)

Møder i efterårssemesteret 2021:
24. august
15. september
13. oktober
17. november
8. december

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.


Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Medievidenskab studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Medievidenskab studienævn.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 05.08.2021