Studienævn for Litteraturvidenskab og Kulturstudier

Underviserrepræsentanter:

 Søren Frank (formand)
Adam Paulsen (litteratur)
Sten Moslund (litteratur)
Charlotte Kroløkke (kultur)
Anne Klara Bom (kultur)

Studenterrepræsentanter:

Mervan Erdem (Litteraturvidenskab)
Koral Levy (Litteraturvidenskab)
 Martin Hemmje Østergaard (Litteraturvidenskab)
Signe Amalie Larsen(Kulturstudier)
Line Jørgensen (Kulturstudier) (næstformand)
Mødedatoer foråret 2020:

29. januar kl. 10:15-12:00
4. marts kl. 10:15-12:00
22. april kl. 10:15-12:00
10. juni kl. 10:15-12:00

Mødedatoer efteråret 2020:
26. august 10.15-12.00
30. september 10.15-12.00
4. november 10.15-12.00
16. december 10.15-12.00

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

KLIK HER

Dagsorden og referater

Se dagsordener og referater fra Litteraturvidenskab og Kulturstudiers studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Litteraturvidenskab og Kulturstudier studienævn

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her