Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Underviserrepræsentanter:

Flemming Smedegaard, lektor (formand)
Cindie Maegaard, lektor
Lars Bøcher, lektor
Christian Mosbæk Johannessen, lektor
Heidi Hansen, lektor

Studenterrepræsentanter:

Mads Nedergård Qwist
Maria Louise Mejnborg Lidsmoes (næstformand)
Arash Mansouri
Carl-Johan Frederik Gasmann
Line Broby Jensen
Møder i forårssemesteret 2020

Torsdag 30. januar kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 20. februar kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 19. marts kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 23. april kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 28. maj kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Mandag 29. juni kl. 9.15 – 11.30 i Odense
Torsdag 20. august kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 17. september kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 29. oktober kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 19. november kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 17. december kl. 13.15 – 15.30 i Odense

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra International Virksomhedskommunikation studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for International Virksomhedskommunikation studienævn

KLIK HER

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her