Skip to main content

Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Underviserrepræsentanter:

Flemming Smedegaard, lektor (formand)
Cindie Maegaard, lektor
Lars Bøcher, lektor
Christian Mosbæk Johannessen, lektor
Heidi Hansen, lektor

Studenterrepræsentanter:

Simon Hedeboe Mikkelsen
Regitze Arendahl Misser Klenke
Carl-Johan Frederik Gasmann
Nicolai Egevang Steensen
 Nichlas Nino Matias Rasmussen

Møder i 2021
Torsdag 28. januar kl. 13.15 – 15.30 på Zoom
Torsdag 18. februar kl. 12.00 – 14.00 på Zoom
Torsdag 18. marts kl. 12.00 – 14.00 på Zoom
Torsdag 22. april kl. 12.00 – 14.00 på Zoom
Torsdag 27. maj kl. 13.15 – 15.30 på Zoom
Mandag 28. juni kl. 13.15 – 15.30 på Zoom
Torsdag 26. august kl. 13.15-15.30 i Odense
Torsdag 16. september kl. 13.15 - 15.30 på Zoom
Torsdag 14. oktober kl. 13.15 - 15.30 i Slagelse
Torsdag 18. november  kl. 13.15 - 15.30 på Zoom
Tirsdag 14. december kl. 13.15 - 15.30 i Odense

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.


Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra International Virksomhedskommunikation studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for International Virksomhedskommunikation studienævn

KLIK HER

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 23.08.2021