Skip to main content

Studienævn for Informations- og Kommunikationsstudier

Underviserrepræsentanter:

Marianne Ankjær (formand)
Margrethe Hansen Møller
Robb Mitchell
Tove Faber Frandsen
Carl-Henrik Nielsen

Studenterrepræsentanter:

Caroline Myrtue Thomsen
Natasja Elstrøm Nilsson
Cliff Hulsten (næstformand)
Franciska Fellgi
Tanja Maria Arnemand Laugesen
Møder i efterårssemesteret 2021:
26. august kl. 14:15-16
30. september kl. 14:15-16
4. november kl. 14:15-16
9. december kl. 12-15

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Informations- og Kommunikationsstudier studienævn

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Informations- og Kommunikationsstudier studienævn

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 03.09.2021