Studienævn for Informations- og Kommunikationsstudier

VIP-repræsentanter:

Marianne Ankjær (formand)
Margrethe Hansen Møller
Robb Mitchell
Tove Faber Frandsen
Carl-Henrik Nielsen
Ella Mølgaard (observatør)

Studenterrepræsentanter/observatører:

Torben Kastberg
Camilla Stausholm Jensen
Rebecca Dalby Damm
David Nhan Thien Nguyen (næstformand)
Cliff Hulsten

Studienævnssekretærer:
Anne Gadeberg

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationsansøgninger og varetager generelt sager med relevans for dets udbud af uddannelser.

Møder i efterårssemestret 2020:

Deadline for indlevering af ansøgninger, som skal behandles på møderne, er 7 dage før mødets afholdelse.

Dog gælder:
-Hvis en studerende forventer at en ansøgning behandles inden augustmødet, skal ansøgningen være sendt ind via Studyboard senest d. 30. juni et givent år.
-Hvis en studerende forventer, at en ansøgning behandles inden januarmødet, skal ansøgningen være sendt ind via Studyboard senest d. 15. december et givent år.

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Informations- og Kommunikationsstudier studienævn

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Informations- og Kommunikationsstudier studienævn

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies