Skip to main content

Dagsorden og referat

2020

2019

2018

Se tidligere dagsordener og referater her:

Studienævnet for Mellemøststudier

Studienævnet for Historie, klassiske studier og marinarkæologi