Studienævn for Historie, oldtidskundskab, marinarkæologi og mellemøststudier

VIP-repræsentanter:

Kristine Kjærsgaard, lektor (formand)  
Tønnes Bekker-Nielsen, lektor 
Heidi Vad Jønsson, lektor
Kirstine Sinclair, lektor
 Jane Hjarl Petersen, lektor
Helene Christensen, studienævnssekretær

Studenterrepræsentanter:

Johanne Nielsen (Historie) (næstformand)
Emilie Heide Sørensen (Historie)
 Linette Marie Djernæs Grim (Oldtidskundskab)
 Thomas Valdemar Præstholm (Mellemøststudier)

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationsansøgninger og varetager generelt sager med relevans for dets udbud af uddannelser.

Møder i forårssemestret 2020:
29. januar
26. februar
25. marts
29. april
27. maj
24. juni

Deadline for indlevering af ansøgninger, som skal behandles på møderne, er 7 dage før mødets afholdelse.

Hvis du har en funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk) kan universitetet godkende, at du får særlige prøvevilkår, der sidestiller dig med andre studerende. Studienævnets praksis er, at der som udgangspunkt ikke gives særlige prøvevilkår, når udprøvningen sker i form af undervisningsdeltagelse.

NB: Der er frist for ansøgning til studienævnet om forlænget tid til eksamen senest den 1. november for vintereksamen og den 1. april for sommereksamen.

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referater

Se dagsordener og referater fra Historie, oldtidskundskab, marinarkæologi og mellemøststudier studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Historie, oldtidskundskab, marinarkæologi og mellemøststudier studienævnet.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies