Skip to main content

Studienævn for Historie, oldtidskundskab, marinarkæologi og mellemøststudier

Underviserrepræsentanter:

Kristine Kjærsgaard, lektor (formand)  
Tønnes Bekker-Nielsen, lektor 
Heidi Vad Jønsson, lektor
Kirstine Sinclair, lektor
 Jane Hjarl Petersen, lektor
Helene Christensen, studienævnssekretær

Studenterrepræsentanter:

Johanne Nielsen (Historie) (næstformand)
Katja Lau Petersen (Historie)
 Linette Marie Djernæs Grim (Oldtidskundskab)
 Thomas Valdemar Præstholm (Mellemøststudier)

Møder i efterårssemesteret 2020:
25. august
23. september
21. oktober
18. november
16. december

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referater

Se dagsordener og referater fra Historie, oldtidskundskab, marinarkæologi og mellemøststudier studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Historie, oldtidskundskab, marinarkæologi og mellemøststudier studienævnet.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her