Skip to main content

Studienævn for Filosofi

Underviserrepræsentanter:

Esben Nedenskov Petersen  (formand) 
Caroline Schaffalitzky
Nikolaj Nottelman

Studenterrepræsentanter:

Helle Ring Rieltoft
Philip Lindegaard Rasmussen
Freja Lyngsø Lund

Møder i studienævnet forår 2021:
27. januar kl. 9-12
24. februar kl. 9-12
24. marts kl. 9-12
28. april kl. 9-12
20. maj kl. 9-12
23. juni kl. 9-12

Møder i studienævnet efterår 2021:
18. august kl. 9-12, Sokrates
15. september kl. 9-12, Sokrates
13. oktober kl. 9-12, Sokrates
17. november kl. 9-12, Locke
15. december kl. 9-12, Jacob Mey
19. januar 2022 kl. 9-12, Sokrates

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Filosofisk studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

Klik her

Undervisningsevaluering

Studienævnets strategi for undervisningsevaluering

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Filosofisk studienævn

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 30.06.2021