Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier

VIP-repræsentanter:

Claus Schatz-Jakobsen (engelsk) 
Rasmus Nielsen (engelsk)
Nils Arne Sørensen (engelsk)
Thomas Ærvold Bjerre (amerikansk)
Kasper Grotle Rasmussen (amerikansk)

Studenterrepræsentanter:

Camille Munk Holmstedt (Engelsk)
Johanne Kirkeby (Engelsk)
Josefine Bach Sevald (Engelsk)
Sabine Ansbjerg (Amerikanske studier)
Camilla Kjeldergaard Jepsen (Amerikanske studier)

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationsansøgninger og varetager generelt sager med relevans for dets udbud af uddannelser.

Møder i efterårssemestret 2019

26. august
23. september
28. oktober
25. november
16. december

Deadline for indlevering af ansøgninger, som skal behandles på møderne, er 7 dage før mødets afholdelse.
NB: Ansøgninger om dispensationer vedr. eksaminer skal indsendes til studienævnet senest den 30. marts/30. oktober.

Skal du søge om noget?

Du skal søge om dispensation og merit via SPOC.

klik her!

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Engelsk og Amerikanske studiers studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Engelsk og Amerikanske studiers studienævn.

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies