Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier

Underviserrepræsentanter:

Claus Schatz-Jakobsen (engelsk) (formand)
Rasmus Nielsen (engelsk)
Nils Arne Sørensen (engelsk)
Thomas Ærvold Bjerre (amerikansk)
Kasper Grotle Rasmussen (amerikansk)

Studenterrepræsentanter:

Camille Munk Holmstedt (Engelsk)
Emma Cecilie Fevre Kristensen (Engelsk) (næstformand)
Michael Long Lam (Engelsk)
Sabine Ansbjerg (Amerikanske studier)
Camilla Kjeldergaard Jepsen (Amerikanske studier)
Møder i forårssemestret 2020

17. januar
13. februar
19. marts - aflyst
23. april
14. maj
18. juni

 

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet.

Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn

klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Engelsk og Amerikanske studiers studienævn.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for studienævnet.

klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Engelsk og Amerikanske studiers studienævn.

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her