Skip to main content

Studienævn for Design, Tourism & Cross Border Studies

Underviserrepræsentanter:

Søren Wind Eskildsen (formand)
Niels Peter Skou
Annette Svaneklink Jakobsen
Simon Jebsen
Bodil Stilling Blichfeldt

Studenterrepræsentanter:

Adam Butter (Vice chairmann)
Emil Christensen
Mathias Bjørn Bøgedal
Marquardt Petersen (1. suppleant)
Ronja M. S. Willer (2. suppleant)
 Møder i forårssemesteret 2021

9. februar 2021 kl. 9:30 – 12:30
9. marts 2021 kl. 9:30 – 12:30
14. april 2021 kl. 9:30 – 12.30
19. maj 2021 kl. 9.30 – 12.30
14. juni 2021 kl. 9.30 – 12.30
18. august 2021 kl. 9.30 – 12.30

Alle møder finder sted online.

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.


Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Design, Tourism & Cross Border Studies.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Design, Tourism & Cross Border Studies studienævnet.

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 21.01.2021