Studienævn for Dansk

Underviserrepræsentanter:

Peter Juul Nielsen, lektor
Anita Nell Albertsen, lektor     
Jon Helt Haarder, lektor     
Thomas Wiben Jensen, lektor  (formand)    

Studenterrepræsentanter:

Rolf Torsten Scavenius Andersen
Christina Tøndering Jensen (næstformand)
Maria Ebbekær Hedemann
Johanne Kolbe Madsen

Møder i forårssemestret 2020:

23. januar
20. februar
26. marts
30. april
28. maj
25. juni

Studienævnets opgaver
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsorden og referater fra Dansk studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjul for Dansk studienævn.

Klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer

Klik her