Skip to main content

Studienævn for Audiologopædi

Underviserrepræsentanter:

Catherine Rineke Brouwer (formand)
Thomas O. Madsen  (studieleder)
Laila Kjærbæk
Jesper Schmidt

Studenterrepræsentanter:

Maja Louise Runa Jensen
Sarah Færch Hansen
Laura Nyholm Jakobsen
Helene Strandgård Hansen
 Møder i forårssemestret 2021: 

Mandag, den 11. januar 2021
Mandag, den 8. februar 2021
Mandag, den 15. marts 2021 
Mandag, den 19. april 2021
Mandag, den 25. maj 2021
Mandag, den 21. juni 2021

Møder i efterårssemestret 2021:
Mandag, den 16. august 2021
Mandag, den 13. september 2021
Mandag, den 11. oktober 2021
Mandag, den 15. november 2021
Mandag, den 6. december 2021

Studienævnets opgave
Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.

Skal du sende en ansøgning til studienævnet?
Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Forventet svartid
Studienævnet bestræber sig på at have besvaret ansøgninger og henvendelser indenfor 14 dage efter et mødes afholdelse.


Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Audiologopædi studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Studienævn for Audiologopædi

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit

klik her

Sidst opdateret: 10.09.2021