Studienævn for Audiologopædi

Underviserrepræsentanter:Catherine Rineke Brouwer (formand)

Laila Kjærbæk
Thomas O. Madsen  
Jesper Schmidt


Studenterrepræsentanter:Maja Louise Runa Jensen

Stine Gamborg Lautrup (næstformand)

Stine Isaksen

Maja Amalie Freud-BlomquistMøder i forårssemesteret 2020:


Mandag den 27. januar

Mandag den 24. februar

Mandag den 23. marts

Mandag den 27. april

Mandag den 25. maj

Mandag den 22. juni


Studienævnets opgaver

Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger og behandler dispensations- og meritansøgninger.


Skal du sende en ansøgning til studienævnet?

Der er flere ting du skal have styr på, når du sender en ansøgning til studienævnet. Læs hvordan du søger og hvilke deadlines du skal være opmærksom på, når du søger dispensation eller merit, på din studieside på mitsdu.dk under Ansøgninger og blanketter.

Skal du søge merit eller dispensation, skal du gå til dit studies side på mitSDU

Kontakt dit studienævn

Send en mail, hvis du har spørgsmål til dit studienævn.

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Audiologopædi studienævn.

Klik her

Årets gang i studienævnet

Se årshjulet for Audiologopædisk Studienævn

klik her

Studienævnsportal

Find materialer til studienævnets møder her - kun for medlemmer.

Klik her

test

test

test