Skip to main content

Samarbejdsudvalg

Medlemmer

Dekan Simon Møberg Torp (formand)
Lektor Alexandra Holsting, Institut for Sprog og Kommunikation (næstformand)

A-side

Institutleder Martin Rheinheimer, Institut for Historie
Institutleder Marianne Wolff Lundholt, Institut for Design og Kommunikation
Institutleder Per Krogh-Hansen, Institut for Kulturvidenskaber
Institutleder Sharon Millar, Institut for Sprog og Kommunikation

B-side

Lektor Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Institut for Kulturvidenskaber
AC -Fuldmægtig Stine Bøtchiær, Studiesekretariatet
Lektor Christian Ø. Heyde-Petersen, Institut for Sprog og Kommunikation
Lektor Søren Wind Eskildsen, Institut for Design og Kommunikation
Institutsekretær Vivi Damgaard, Institut for Historie
Lektor Helle Lykke Nielsen, Institut for Historie
Lektor  Peter Juul Nielsen, Institut for Sprog og Kommunikation
Kontorfuldmægtig Britta Wichmann Thrane, Det Humanistiske Fakultet

Sekretærer

Mads Funding, Det Humanistiske Fakultet
Bettina Ibsen Hilt, Det Humanistiske Fakultet

 

Årshjul og Forretningsorden

Klik her

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Samarbejdsudvalget.

Klik her

Sidst opdateret: 11.10.2021