Ligestillingsudvalgets kommissorium

Stk. 1: Udvalget skal arbejde med at identificere, hvilke barrierer der er, for at alle talenter uafhængigt af fx køn, nationalitet og etnisk baggrund kommer i spil ift. VIP- og TAP-stillinger.
Stk. 2: Med henblik på understøttelse af mangfoldighed på HUM skal udvalget identificere og beskrive, hvilke tiltag der understøtter udvikling af en inkluderende kultur.
Stk. 3: Udvalgets medlemmer skal i de sammenhænge, de deltager i, så vidt muligt være med til at sætte fokus på ligestilling og mangfoldighed samt iværksætte og understøtte initiativer, der kan fremme SDUs målsætning om at bringe alle talenter i spil.
Stk. 4: Udvalget skal være initiativtager til erfaringsudveksling og videndeling vedrørende ligestilling på fakultetet og til andre udvalg/SDU.
Stk. 5:  Udvalget skal én gang årligt udarbejde en rapport om ligestillingsarbejdet på HUM til SDUs
ligestillingsudvalg. Den samlede handlingsplan fra SDU forelægges direktionen til godkendelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies