Skip to main content

Ligestillingsudvalgets kommissorium

Stk. 1: Udvalget skal arbejde med at identificere, hvilke barrierer der er, for at alle talenter uafhængigt af fx køn, nationalitet og etnisk baggrund kommer i spil ift. VIP- og TAP-stillinger.
Stk. 2: Med henblik på understøttelse af mangfoldighed på HUM skal udvalget identificere og beskrive, hvilke tiltag der understøtter udvikling af en inkluderende kultur.
Stk. 3: Udvalgets medlemmer skal i de sammenhænge, de deltager i, så vidt muligt være med til at sætte fokus på ligestilling og mangfoldighed samt iværksætte og understøtte initiativer, der kan fremme SDUs målsætning om at bringe alle talenter i spil.
Stk. 4: Udvalget skal være initiativtager til erfaringsudveksling og videndeling vedrørende ligestilling på fakultetet og til andre udvalg/SDU.
Stk. 5:  Udvalget skal én gang årligt udarbejde en rapport om ligestillingsarbejdet på HUM til SDUs
ligestillingsudvalg. Den samlede handlingsplan fra SDU forelægges direktionen til godkendelse.

Sidst opdateret: 11.10.2016