Skip to main content

Humanioras ligestillingsudvalg

Udvalgets medlemmer

Sharon Millar, professor mso, Institut for Sprog og Kommunikation (forperson)
Simon Møberg Torp, dekan
Martin Rheinheimer, institutleder, Institut for Historie
Christian Mosbæk Johannessen,lektor, Institut for Sprog og Kommunikation
Kirstine Sinclair, lektor, Institut for Historie
Mie Birk Jensen, post doc, Institut for Kulturvidenskaber
Tau Lenskjold, lektor, Institut for Design og Kommunikation
Emil Bisp Petersen, studiesekretær, studiesekretariatet
Christina Bruun Levinsen, kontorchef,  Institut for Kulturvidenskaber

Udvalgets sekretær er Caroline Zoffmann Jessen.

Humanioras ligestillingsudvalg arbejder inden for disse felter:

- identificere hvilke barrierer, der er for at alle talenter kommer i spil ift. VIP og TAP stillinger.

- identificere de virkemidler, som fakultetet kan sætte i værk for at få mere balance i kønsfordelingen.

- identificere og beskrive, hvad der understøtter udvikling af en inkluderende kultur.

- sætte fokus på ligestilling og mangfoldighed og samt iværksætte og understøtte initiativer, der kan fremme SDU’s målsætning om at bringe alle talenter i spil.

- sørge for at de gode resultater og eksempler bliver udbredt på fakultetet og SDU.

Ligestillingsudvalget udarbejder en årlig rapport.

 

Kommissorium

Læs ligestillingsudvalgets kommissorium.

Klik her

Dagsorden og referat

Her finder du dagsordener og referater fra ligestillingsudvalgets møder.

Klik her

Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.04.2021