Skip to main content

Kommissorium

Kommissorium godkendt af dekanen den 24. november 2005

It-udvalget har en rådgivende og initierende funktion med blandt andet disse opgaver:

  1. at følge op på implementeringen af serviceaftalen mellem it-Service og Det Humanistiske Fakultet,
  2. at medvirke til, at der til enhver tid findes et tidssvarende og velfungerende fundament for anvendelse af it-tjenester for fakultetets videnskabelige og administrative personale samt for de studerende,
  3. at sikre en hensigtsmæssig og tidssvarende brug af it i tilknytning til undervisning og forskning,
  4. at sikre, at e-læringsplatformen anvendes optimalt af undervisere og studerende,
  5. at holde øje med, at der ikke sker ressourcespild og dobbeltinvesteringer på it-området,
  6. at sikre bedst mulig koordination mellem fakultære og universitære Iit-tiltag,
  7. at sikre, at fakultetets medarbejdere (og herigennem de studerende) får den fornødne uddannelse inden for de it-funktioner, den enkelte har specielt brug for,
  8. at sikre, at fakultetets webinformationsudbud er teknisk og indholdsmæssigt tidssvarende.