Kommissorium

Kommissorium godkendt af dekanen den 24. november 2005

It-udvalget har en rådgivende og initierende funktion med blandt andet disse opgaver:

  1. at følge op på implementeringen af serviceaftalen mellem it-Service og Det Humanistiske Fakultet,
  2. at medvirke til, at der til enhver tid findes et tidssvarende og velfungerende fundament for anvendelse af it-tjenester for fakultetets videnskabelige og administrative personale samt for de studerende,
  3. at sikre en hensigtsmæssig og tidssvarende brug af it i tilknytning til undervisning og forskning,
  4. at sikre, at e-læringsplatformen anvendes optimalt af undervisere og studerende,
  5. at holde øje med, at der ikke sker ressourcespild og dobbeltinvesteringer på it-området,
  6. at sikre bedst mulig koordination mellem fakultære og universitære Iit-tiltag,
  7. at sikre, at fakultetets medarbejdere (og herigennem de studerende) får den fornødne uddannelse inden for de it-funktioner, den enkelte har specielt brug for,
  8. at sikre, at fakultetets webinformationsudbud er teknisk og indholdsmæssigt tidssvarende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies